e-mailEmail

Mail Us : info@ptc.gov.np

Kharidar Sewakalin Training 2074 Start from 2074/4/29 (30 Days),

खरिदार सेवाकालीन तालिम २०७४ साउन २९ बाट सुरु हुने भएको ले चिट्ठी र छनौट भएका कर्मचारीको नाम यसै साथ छ मनोनित गरि २०७४.४.२९ गते १० बजे आइपुग्ने गरि पत्हैदिनु हुन .


Attached Documents
Title Size Type View Download
namelist 174 Kb application/pdf View Download
sewakalin_kharidar.doc 1121 Kb application/pdf View Download